De grote Pandora

petitie    

4435 Pandorianen ondertekenden de petitie!

Originele versie

Met maanden vertraging heeft Telenet eindelijk nieuwe tarieven aangekondigd...

Deze voldoen echter totaal niet aan hetgeen we hen hadden voorgesteld, namelijk een "XL" abonnement rond de 2.000 F. Bovendien is de nieuwe limiet veel restrictiever (20% van de download mag max. upload zijn) en strookt ze niet met de uploadbeperking van 128 Kbps (één van de twee is al teveel van het goede). De Telemeter, zoals we ze vroegen, is niet gedetailleerd genoeg; waarom hadden cijfers niet gekund? Onze conclusie: met Telenet valt amper te praten, en zelfs al belooft men iets dan komt men de beloften niet na...

Bezoeker 60164 sinds 14/03/00, 21:55.

Last updated: 17/09/00 (06:06). 
Webmaster: Frederick Gordts | Logo: Sexybones